Jak je to s prokazováním původu majetků ,které jsou řádně zapsané v katastru nemovitostí?