ČNB ulehčí žadatelům o hypotéky

Bankovní rada ČNB na svém čtvrtečním zasedání zmírnila podmínky pro žadatele o hypoteční úvěry. Od července vypne ukazatel DSTI, který nastavuje maximální výši měsíční splátky dluhu vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele. V platnosti však zůstávají horní hranice úvěrových ukazatelů LTV a DTI. Poměr dluhu k hodnotě nemovitosti (LTV) zůstává na 80 procentech, respektive 90 procentech pro žadatele mladší 36 let. Poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu (DTI) pak činí 8,5, resp. 9,5násobek ročních čistých příjmů. Toto rozhodnutí vychází z posouzení vývoje aktuálních a očekávaných systémových rizik v oblasti úvěrů na bydlení a trhu nemovitostí, zranitelnosti bankovního sektoru a sektoru domácností a ostatních faktorů, které ovlivňují odolnost obou těchto sektorů. U deaktivovaného limitu DSTI platila horní hranice 45 procent, resp. 50 procent čistých měsíčních příjmů žadatele od 1. dubna 2022. Počet nových hypotečních úvěrů v důsledku přísnější měnové politiky ČNB, která nastavila hlavní úrokovou sazbu na 7 procent, výrazně klesl. V Česku také v důsledku toho došlo ke korekci cen nemovitostí. Ceny prodaných bytů v tuzemsku se v průměru snižovaly, přesto však byly ke konci prvního čtvrtletí 2023 o 57 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti pořizující si vlastní bydlení. Z hlediska nákupu bytů za účelem pronájmu dosahovalo odhadované nadhodnocení přibližně 23 procent. ČNB simulovala budoucí scénáře vývoje nemovitostí. V normálním scénáři předpokládá pokles nemovitostí o 5 procent. V nepříznivém scénáři pak mohou klesnout o víc než 15 procent.