Daň z nemovitosti 2024

S velkou nevolí se u starostů mnoha obcí setkal plán vlády na zvýšení daně z nemovitosti, který je součástí jejího před týdnem představeného úsporného balíčku. Dosavadní část daně nadále zůstane obcím, její navýšenou složku ale spolkne státní rozpočet. Zvýšení daně z nemovitosti děsilo některé české starosty. Obávali se, že navýšenou část daně, kterou si bude brát stát, budou muset platit také za obecní majetek. Ministerstvo financí totiž nejprve ohledně změn poskytlo pouze kusé informace. V tomto směru mohou být v klidu. Ale spokojení stejně nejsou. Stávající osvobození od daně ze všech nemovitých věcí ve vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, se bude vztahovat i na státní část daně. Obce přitom dosud celý výnos z této daně mohly využívat samy. Zůstávala jim na jejich potřeby, třeba údržbu veřejných prostranství, zimní údržbu anebo výstavbu chodníků a komunikací. Teď se ale zvedne a tato její část se odevzdá státu. Bez ohledu na to, že s tím obce nesouhlasily. Jak se výše daně z nemovitosti konkrétně určuje? V každém konkrétním případě to bývá jinak. Daň má své základní výměry, které vycházejí z toho, kde nemovitost leží, a o jakou nemovitost se typově jedná. Kromě tohoto nastavení sazby ale hrají roli ještě koeficienty, které tuto sazbu navýší. O jejich konkrétní podobě mohou rozhodnout jednotlivé obce.