Dědictví, dar nebo závěť?

Je výhodnější svůj majetek darovat nebo ho nechat dědit? Pokud se rozhodnete nijak do toho nezasahovat, rozhodne zákon za vás. Základní schéma je: polovina společného majetku zůstává manželovi nebo manželce, druhá polovina se rozdělí rovným dílem mezi manžela nebo manželku a potomky. Z majetku takto získaného nebudou platit žádnou daň, ale musí počítat s odměnou notáři, případně náklady na posudek. U bytů a drobných staveb stačí většinou odhad realitní kanceláře, u pozemku a domu pak znalce. Pokud dáte přednost darování majetku ještě za života, myslete na pár důležitých věcí. Především myslete sami na sebe a zajistěte si, že po zbytek života budete z majetku mít potřebný užitek. V případě darování domu či bytu, ve kterém chcete dožít, je dobré si to zajistit prostřednictvím věcného břemena ve váš prospěch. Darování majetku přímému příbuznému je osvobozeno od daně z nabytí nemovitosti, což platí i u osoby žijící ve společné domácnosti alespoň 1 rok. Jestliže by takto nabytou nemovitost chtěl obdarovaný prodat, pak by měl počkat alespoň 10 let anebo dva roky před prodejem v nemovitosti bydlet, protože pak nebude muset platit daň z příjmu z takového prodeje. Jak bude s vaším majetkem nakládáno po vaší smrti, řeší také závěť a dědické smlouvy. Při jejím sepisování je vždy vhodné se obrátit na odborníka, tedy notáře či advokáta, ten pomůže nejen s formálními náležitostmi, tedy aby byla závěť sepsána platně, ale též poradí při rozdělování majetku. Zejména v případě, že máte děti. Ty zákon vnímá jako neopominutelné dědice a (s výjimkou vydědění) je nezbytné, aby z dědictví získaly svůj zákonný díl. I když sepíšete závěť, můžete si to následně rozmyslet a kdykoli napsat novou. Ta novější vždy ruší tu předchozí. I přes sepsanou závěť můžete majetek uvedený v závěti darovat, což ji také zruší, neboť není co dědit. Pokud budeme koukat pouze na finanční stránku věci, je finančně výhodnější darovat majetek ještě za života příbuzným, protože to nestojí nic. Oproti tomu v závěti platíte odměnu notáři vypočítanou z výše děděného majetku. Mezi nepříbuznými osobami je to opačně, tam by při darování hradili daň z příjmu, která odměnu notáře při dědickém řízení bude vždy převyšovat. V obou případech byste ale neměli zapomínat, že při získání majetku v hodnotě nad 5 milionů korun musíte tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu, i když nebudete hradit daň z příjmu.