Daň z nemovitosti 2024

Do 31. ledna je čas podat přiznání k dani z nemovitostí. Tradičně ho podávají lidé ke všem nemovitostem, které vloni nově nabyli nebo u nichž se změnilo něco zásadního, jako například způsob využití nebo velikost podlahové plochy v podobě přístavby či nástavby. Zásluhou konsolidačního balíčku ale tato starost přibyla i řadě dalších lidí. Některé typy nemovitostí se totiž přesunuly do vyšší sazby nebo přišly o výjimku. Jsou tu ovšem naopak i případy nových typů osvobození, u nichž lze po podání daňového přiznání naopak ušetřit. Kdy máte povinnost podat daňové přiznání? Garáž - vlastníte objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako garáž? Vlastník není znám - Užíváte stavbu nebo jednotku, jejíž vlastník není znám? Zpevněná plocha - Jste např. zemědělec a máte zpevněnou plochu pro parkování traktorů na orné půdě? Máte pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha zařazená v obchodním majetku? Stavební pozemek - Získali jste stavební povolení nebo už stavíte budovu (např. rodinný dům) na pozemku, kde již stojí jiná budova? Pozemek v Národním parku - Vlastníte pozemek, který se nachází v národním parku v zóně přírodě blízké? Uživatel nemovité věci ve vlastnictví SPÚ či ÚZSVM - Užíváte pozemek, který je v majetku Státního pozemkového úřadu, a nemáte s tímto úřadem uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu? Užíváte pozemek, stavbu nebo jednotku, které jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na základě nájemní či pachtovní smlouvy nebo užíváte nemovitou věc bez smlouvy? Pronájem místnosti v obytném domě nebo jednotce - Pronajímáte v obytném domě místnost např. turistům při současném poskytování vedlejších služeb? Zařízení služby péče o dítě v dětské skupině - Vlastníte budovu, ve které je provozována dětská skupina? Podrobnější informace získáte na www.financnisprava.cz