Petr Kohout realitní poradna

Realitní blog

Realitní BLOG pro vás s radostí zpracováváme již od našeho vzniku od roku 1994 na základě vašich podnětů a otázek, díky našemu pravidelnému monitoringu trhu a uveřejněných statistických údajů.

Nevíte si rady s prodejem nebo pronájmem vaší nemovitosti, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.


Kontaktujte nás   Nabídnout nemovitostKdo bude přítomen na obhlídce?

 10. únor 2015

Na obhlídce bude vždy přítomen vykonavatel soudního exekutora či jiný oprávněný zaměstnanec exekutora, který nemovitost v případě zájmu zpřístupní...Může povinný předmět dražby do dražby zničit?

 10. únor 2015

Do zahájení dražby a přechodu vlastnického práva je stále majitelem povinný, je tedy oprávněn nakládat s nemovitostí. Pokud by však učinil úkon, který by nemovitost znehodnotil, může se jednat o maření výkonu úředního rozhodnu..


Kdy nabývá usnesení o příklepu právní moci?

 09. únor 2015

Usnesení o příklepu nabude právní moci uplynutím 15denní lhůty pro odvolání od doručení všem účastníkům. Usnesení o příklepu zpravidla nabude právní moci cca 20-30dnů od dražby. Soudní exekutor samozřejmě nemůže vyloučit..


Kdy si vydražitel může nemovitost převzít?

 09. únor 2015

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu (tedy fakticky druhý den po dražbě). O tom je povinen soudního exekutora písemně vyrozumět. Vydražitel je oprávněn převzít..


Kdy se vydražitel stane vlastníkem nemovitosti?

 09. únor 2015

Vlastníkem (majitelem) nemovitosti se vydražitel stává ke dni vydání usnesení o příklepu (pokud doplatí nejvyšší podání). Je tedy na něm zda a jak si nemovitost převezme v souladu s ust. bodu I.Doporučujeme se dotázat přímo exeku..
Budu po vydražení jediným vlastníkem nemovitosti?

 09. únor 2015

Draží se pouze nemovitosti a majetek, který je uveden v dražební vyhlášce. Pokud je povinný jediným vlastníkem nemovitosti, stáváte se výlučným vlastníkem. Pokud má povinný na nemovitosti „jen“ spoluvlastnický podíl (např. sp..